Pravno obvestilo – AllAboutCrypto

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu allaboutcrypto.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last subjekta Roman Berginc s.p. in je informativne narave. Vstop v katerokoli področje spletnega mesta allaboutcrypto.si pomeni, da se uporabnik strinja z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Pravno obvestilo in pogoji uporabe so pravno obvezujoči.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije in gradiva na spletni strani allaboutcrypto.si so informativne narave, zato subjekt Roman Berginc s.p. ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Subjekt Roman Berginc s.p. se bo trudil za optimalno delovanje spletne strani allaboutcrypto.si,  za najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njeno nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran allaboutcrypto.si na lastno odgovornost.

Niti subjekt Roman Berginc s.p., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani allaboutcrypto.si in njenih vsebin (priročniki, gradiva, videovsebine, ipd.) ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani, morebitne netočnosti informacij in gradiv na allaboutcrypto.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Subjekt Roman Berginc s.p. tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Subjekt Roman Berginc s.p. ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe allaboutcrypto.si ali njenih vsebin, ki jih je uporabnik na njej ali z nje pridobil oziroma za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, ne glede na to, ali so bili uporabniki obveščeni o možnosti take škode.

Subjekt Roman Berginc s.p. se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Subjekt Roman Berginc s.p. lahko strani allaboutcrypto.si ali njene vsebine spremeni, dodaja ali odstrani kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na straneh allaboutcrypto.si, lahko uporabnik naloži z mreže za njegovo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na allaboutcrypto.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa allaboutcrypto.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Subjekt Roman Berginc s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z allaboutcrypto.si. Prav tako ne more jamčiti in tudi ne sprejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco na svoji spletni strani allaboutcrypto.si in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost subjekta Roman Berginc s.p. za vse primere izključena.

Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani allaboutcrypto.si, na njej objavljeno vsebino in pridobljeno gradivo ter informacije na lastno odgovornost. Subjekt Roman Berginc s.p. si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti to pravno obvestilo, ki je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato jih mora uporabnik spremljati na teh straneh. Z uporabo te strani kot uporabnik izkazujete in potrjujete, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Cryptomonnaie fr.wikipedia.org Cryptoast - Bitcoin Crypto-monnaies twitter.com/cryptoastblog twitter.com/cryptoastblog Cryptoast - Bitcoin Crypto-monnaies economie.gouv.fr Crypto-monnaies, crypto-actif fr.investing.com/crypto Crypto-monnaies, crypto-actif cafedelabourse.com/Crypto monnaie Crypto monnaie